A Biblia nem szorul
arra, hogy újraírják.
A világ szorul arra,
hogy újra olvassa.
A Biblia nem szorul
arra, hogy újraírják.
A világ szorul arra,
hogy újra olvassa.
(ismeretlen)

"Bízzál az Úrban teljes szívedből." (Péld 3,5)

"Nagy dolgokat tenni nem tudunk, csak kis dolgokat nagy szeretettel." (Teréz anya)

“A keresztről való beszéd bolondság ugyan azoknak, akik elvesznek, de nekünk, akik megtartatunk, Istennek ereje.”
(1Korintus 1,18)

"A testvéri szeretetben legyetek gyöngédek egymáshoz, a tiszteletadásban előzzétek meg egymást." (Róm 12,10)

"Énekeljetek az Úrnak, áldjátok nevét, hirdessétek szabadítását minden nap! Beszéljétek el dicsőségét a nemzeteknek, csodáit minden népnek!"
(Zsolt 96, 2-3)

"A csillogó szemek megörvendeztetik a szívet, a jó hír felüdíti a testet."
(Péld 15,30)

"A vendégszeretetről meg ne feledkezzetek, mert ezáltal egyesek - tudtukon kívül - angyalokat vendégeltek meg." (Zsid 13,2)

"Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, és ne tiltsátok el tőlem őket, mert ilyeneké az Isten országa."
(Mk 10,14)

„…amikor megtettétek ezeket akárcsak eggyel is…velem tettétek meg…”
(Máté 25,31-46)

Arrow
Arrow
Slider
vivien_es_krisztofer

About us

Our mission is to bring a new vison of the missionary work to the Hungarian Christian Reformed churches and show the Roma people how to live with Christ. We strive to show the care and love our Father showers us with, the all-encompassing power of the Holy Spirit and spread the goods news of Christ in line with our vision of the missionary work in the most flexible and colourful way.

Our supporters

Our partners

Missio Reformata n.o.
Hlavné nám. 42/23
979 01 Rimavská Sobota

refcm.sk@gmail.com
+421 918 195 713

MISSIO REFORMATA N.O.
OTP Banka Slovensko a.s.
Pobočka Ul. SNP 2
979 01 Rimavská Sobota

IBAN: SK35 5200 0000 0000 1694 6781
SWIFT: OTPVSKBX