Možnosti podpory
Slider

Mentorský program

V rámci mentorského programu hľadáme patrónov a sponzorov, ktorí by radi pomohli v štúdiu, v dosiahnutí lepších študijných výsledkov, vo vzdelávaní resp. v štúdiu hudby talentovaným deťom, mladým ľuďom, prípadne dospelým zo znevýhodneného prostredia.

„Nechám, aby ma Boh použil“ – Ilona Csonka

„Choďte teda a získavajte mi učeníkov vo všetkých národoch a krstite ich v mene Otca i Syna i Svätého Ducha.“(Matúš 28:19)

Detská misijná skupina Mustármag (Horčičné semienko) vo Svätom Petri vznikla z ekumenickej iniciatívy asi pred 13-14 rokmi. Podujatia som navštevovala od svojich 6 rokov so svojimi súrodencami a príbuznými. Používali sme jednu z miestností obecného úradu. Zakladateľmi boli teta Gizike Csalava a Gizike Holcsík. Mustármag je občianske združenie, ktoré sa živilo darmi a organizovalo evanjelizačné podujatia pre deti. Konali sa detské tábory, remeselnícke workshopy a každý týždeň v piatok popoludní vzdelávanie pre deti zo znevýhodneného prostredia vo Svätom Petri, kde sa deti učili biblické príbehy a piesne.

Referentku reformovanej rómskej misie som spoznala pred 7 rokmi. Usporadúvali evanjelizácie, tábory, domáce biblické lekcie, rodinné voľnočasové programy a dni detí, čím pomáhali v službe združeniu Mustármag. Zsuzska Tóth slúžila v našich domovoch po nedeliach 3 roky. Potom som ako „malá spolupracovníčka“ od nej prevzala túto službu spolu so spoluslužobníkom Zsoltom Móroczom.

Mladých ľudí, ktorí sú pripravení slúžiť a ktorých sa dotklo Božie slovo, podporuje misia ako spolupracovníkov. Zúčastňujeme sa ďalšieho vzdelávania: odborné stretnutia, konferencie, spoločné víkendy a sústredenia so spolupracovníkmi.

Misia mi v živote veľmi pomohla, dala mi veľa dobrých chvíľ, stretla som dobrých ľudí a nakoniec som si uvedomila, že v našich životoch nie je nič dôležitejšie ako Boh. Môžeme mať ciele, túžby, ale môžu sa realizovať iba pomocou viery, ak nám to Boh dopraje. Veľmi veľa sa modlím za svoju rodinu, za misiu k Bohu, ktorý sa dotkol môjho srdca. Už 3-4 roky o sebe hovorím, že som obrátený človek, čo znamená, že prijímam Boha a verím, že je Všemohúci, a verím v Ježiša Krista, jeho jediného Syna. Odkedy som zbožný človek, vidím všetko inak. Svet aj ľudí. Boh nám ukazuje tú správnu cestu. Je len na nás, či ju od neho prijmeme.

Veľmi rada by som dokončila štúdium na Univerzite Hansa Selyeho v študijnom programe Missiológia, diakonia a sociálna starostlivosť. Chcela by som učiť malé rómske deti prostredníctvom Ducha, spievať a hrať sa s nimi, aby som to všetko, čo som od Boha prežila, mohla odovzdávať ďalším deťom.

 

Bolo by tak dobré, keby nás v tejto službe bolo čoraz viac, pretože „Žatva je síce veľká, ale robotníkov málo. Proste preto Pána žatvy, aby vyslal robotníkov na svoju žatvu.“ (Matúš 9:37-38)

Som neopísateľne vďačná kórejskému misionárovi Park Sung Konovi a jeho zboru, Kórejskému reformovanému cirkevnému zboru v Bratislave za podporu môjho vysokoškolského štúdia a pomoc nášmu malému zboru vo Svätom Petri. „Lebo ochotného darcu miluje Boh.” (2Kor 9:7)

Vedzte, bratia moji milovaní: Nech je každý človek rýchly, keď treba počúvať, pomalý, keď má hovoriť, pomalý do hnevu. (Jakub 1,19)

Ja som Ernest Babindák a bývám v Čate, kde stále žijem, sme v roku 2016 za pomoci projektu HEKS odštartovali prácu cigánskej misie v radoch Občianskeho združenia Rómske Srdcia-Romane Jile pod vedením môjho otca Istvána Babindáka. Naša organizácia má rodinný dom s názvom Romano Kher, kde realizujeme kultúrne, športové, vzdelávacie, voľnočasové a preventívne programy pre deti aj dospelých. Považujem za dôležité, aby každý poznal svoju národnosť a bol na ňu hrdý, no za rovnako dôležité považujem aj poznanie a prijatie kultúry a inakosti toho druhého. Táto filozofia je prítomná v každom programe.

Vždy sme boli bohabojní ľudia, ale nie sme praktizujúci veriaci, Môžeme povedať, že máme šťastie, že spoznávali sme také ľudí, ktorí nám osvietili, ako začať poznávať cestu k Bohu.

Momentálne pracujem v našom Komunitnom Centre ako sociálny pracovník a som vedúcim Lakatos Menyhért Tanoda.

Stále študujem a chcel poďakovať ako kórejskému misionárovi Park Sung Konovi a jeho zboru, Kórejskému reformovanému cirkevnému zboru v Bratislave, za čistú srdečnú lásku a finančnú podporu. S ich pomocou som v januári 2020 úspešne ukončila Fakultu sociálnej práce Vysokej školy svätej Alžbety a momentálne som študent 2. ročníka magisterského štúdia. Myslím, že ľudia potrebujú pomoc a sledovanie sveta ju bude potrebovať stále viac a viac.

Ak by ste chceli podporiť Inciho či Ernestovo štúdium či inú mládež, kontaktujte nás na refcm.sk@gmail.com

„Nechám, aby ma Boh použil“ – Ilona Csonka

„Choďte teda a získavajte mi učeníkov vo všetkých národoch a krstite ich v mene Otca i Syna i Svätého Ducha.“(Matúš 28:19)

Detská misijná skupina Mustármag (Horčičné semienko) vo Svätom Petri vznikla z ekumenickej iniciatívy asi pred 13-14 rokmi. Podujatia som navštevovala od svojich 6 rokov so svojimi súrodencami a príbuznými. Používali sme jednu z miestností obecného úradu. Zakladateľmi boli teta Gizike Csalava a Gizike Holcsík. Mustármag je občianske združenie, ktoré sa živilo darmi a organizovalo evanjelizačné podujatia pre deti. Konali sa detské tábory, remeselnícke workshopy a každý týždeň v piatok popoludní vzdelávanie pre deti zo znevýhodneného prostredia vo Svätom Petri, kde sa deti učili biblické príbehy a piesne.

Referentku reformovanej rómskej misie som spoznala pred 7 rokmi. Usporadúvali evanjelizácie, tábory, domáce biblické lekcie, rodinné voľnočasové programy a dni detí, čím pomáhali v službe združeniu Mustármag. Zsuzska Tóth slúžila v našich domovoch po nedeliach 3 roky. Potom som ako „malá spolupracovníčka“ od nej prevzala túto službu spolu so spoluslužobníkom Zsoltom Móroczom.

Mladých ľudí, ktorí sú pripravení slúžiť a ktorých sa dotklo Božie slovo, podporuje misia ako spolupracovníkov. Zúčastňujeme sa ďalšieho vzdelávania: odborné stretnutia, konferencie, spoločné víkendy a sústredenia so spolupracovníkmi.

Misia mi v živote veľmi pomohla, dala mi veľa dobrých chvíľ, stretla som dobrých ľudí a nakoniec som si uvedomila, že v našich životoch nie je nič dôležitejšie ako Boh. Môžeme mať ciele, túžby, ale môžu sa realizovať iba pomocou viery, ak nám to Boh dopraje. Veľmi veľa sa modlím za svoju rodinu, za misiu k Bohu, ktorý sa dotkol môjho srdca. Už 3-4 roky o sebe hovorím, že som obrátený človek, čo znamená, že prijímam Boha a verím, že je Všemohúci, a verím v Ježiša Krista, jeho jediného Syna. Odkedy som zbožný človek, vidím všetko inak. Svet aj ľudí. Boh nám ukazuje tú správnu cestu. Je len na nás, či ju od neho prijmeme.

Veľmi rada by som dokončila štúdium na Univerzite Hansa Selyeho v študijnom programe Missiológia, diakonia a sociálna starostlivosť. Chcela by som učiť malé rómske deti prostredníctvom Ducha, spievať a hrať sa s nimi, aby som to všetko, čo som od Boha prežila, mohla odovzdávať ďalším deťom.

Bolo by tak dobré, keby nás v tejto službe bolo čoraz viac, pretože „Žatva je síce veľká, ale robotníkov málo. Proste preto Pána žatvy, aby vyslal robotníkov na svoju žatvu.“ (Matúš 9:37-38)

Som neopísateľne vďačná kórejskému misionárovi Park Sung Konovi a jeho zboru, Kórejskému reformovanému cirkevnému zboru v Bratislave za podporu môjho vysokoškolského štúdia a pomoc nášmu malému zboru vo Svätom Petri. „Lebo ochotného darcu miluje Boh.” (2Kor 9:7)

Ak by ste radi podporili Incine štúdium, alebo ďalších mladých ľudí, prihláste sa na tejto e-mailovej adrese: refcm.sk@gmail.com

Missio Reformata n.o.
Hlavné nám. 42/23
979 01 Rimavská Sobota

refcm.sk@gmail.com
+421 918 195 713

MISSIO REFORMATA N.O.
ČSOB, a.s., Hlavné nám. 15                                  979 01 Rimavská Sobota

IBAN: SK90 7500 0000 0040 2995 4121
SWIFT: CEKOSKBX