A Biblia nem szorul
arra, hogy újraírják.
A világ szorul arra,
hogy újra olvassa.
A Biblia nem szorul
arra, hogy újraírják.
A világ szorul arra,
hogy újra olvassa.
(ismeretlen)

"Bízzál az Úrban teljes szívedből." (Péld 3,5)

"Nagy dolgokat tenni nem tudunk, csak kis dolgokat nagy szeretettel." (Teréz anya)

“A keresztről való beszéd bolondság ugyan azoknak, akik elvesznek, de nekünk, akik megtartatunk, Istennek ereje.”
(1Korintus 1,18)

"A testvéri szeretetben legyetek gyöngédek egymáshoz, a tiszteletadásban előzzétek meg egymást." (Róm 12,10)

"Énekeljetek az Úrnak, áldjátok nevét, hirdessétek szabadítását minden nap! Beszéljétek el dicsőségét a nemzeteknek, csodáit minden népnek!"
(Zsolt 96, 2-3)

"A csillogó szemek megörvendeztetik a szívet, a jó hír felüdíti a testet."
(Péld 15,30)

"A vendégszeretetről meg ne feledkezzetek, mert ezáltal egyesek - tudtukon kívül - angyalokat vendégeltek meg." (Zsid 13,2)

"Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, és ne tiltsátok el tőlem őket, mert ilyeneké az Isten országa."
(Mk 10,14)

„…amikor megtettétek ezeket akárcsak eggyel is…velem tettétek meg…”
(Máté 25,31-46)

Arrow
Arrow
Slider
vivien_es_krisztofer

Rólunk

Küldetésünk új, missziós látás plántálása a magyar református gyülekezetekbe, illetve a cigány nép Krisztushoz vezetése.

Missziós látásunkhoz mérten igyekszünk minél több helyszínen, minél rugalmasabban, színes formában megjelentetni az emberek életében Atyánk gondviselő szeretetét, Krisztusunk szabadító örömhírét és a Szentlélek újjáteremtő erejét.

Támogatóink

Partnereink

Missio Reformata n.o.
Hlavné nám. 42/23
979 01 Rimavská Sobota

refcm.sk@gmail.com
+421 918 195 713

MISSIO REFORMATA N.O.
ČSOB, a.s., Hlavné nám. 15                                  979 01 Rimavská Sobota

IBAN: SK90 7500 0000 0040 2995 4121
SWIFT: CEKOSKBX