Komáromszentpéter

Szentpéteren a Mustármag gyermekmisszió munkáját segítve kezdtük a szolgálatot. Közös táborokkal, ünnepi alkalmakkal, kézműves foglalkozásokkal. A gyermekmisszióból kinőt fiatalokat a cigánymisszió karolta fel, tovább támogatva a fiatalok táboroztatását, továbbképzését. Jelenleg egy közülük kikerült egyetemista fiatal, Csonka Ilona tartja a heti gyermekalkalmakat, és szolgál már 5 éve a táborokban. A helyi kis közösséget a Pozsonyban levő kóreai gyülekezet támogatja, úgy, mint Ilonka (Inci) egyetemi tanulmányait.

Nagybalog

A nagybalogi gitáróra nyitotta meg az utat a cigánymisszió számára a tettrekész gyülekezeti tagok segédletével. A helyi lelkész, Gebe László által meghirdetett gitáróra mellé a HEKS által megpályázott projektből a presbiterek hittanórát, főzőtanfolyamot és sportalkalmakat tartanak 3 éve. A gyülekezet legnagyobb örömére a program beindítása tette lehetővé a réfi református iskolaépület újbóli egyházi tulajdonba kerülését.

Rimasimonyi

Simonyiban szintén HEKS támogatásra indult a missziós szolgálat. Előtte már megvolt a kapcsolódás a helyi általános iskola hittanóráit látogató gyerekekkel. A programban végül a kisebbek számára kézműves foglalkozások, a nagyobb ifiesk számára pedig bibliaórák maradtak meg heti rendszerességgel. Külön öröm, hogy a szolgálatba sikerült az egyik anyukát is bekapcslni, illetve a helyi gyülekezet két pedagógusa is segíti a munkát.

Szalóc

Szalócon még az előzőleg ott szolgáló Nyéky Miklós kezdte a fiatalok toborzását és találta meg az utat a zene szeretetén keresztül hozzájuk. A mára zenekarrá növekedett folytonos gyakorlásnak köszönhetően a helyi fiatalok több alkalommal zenélnek, evangelizálnak a környező községek rendezvényein. A fiatalok hangszereit és hangosítását szintén a HEKS támogatásból vásároltuk. Itt az idő közben megpályázott Közösségi Központ (komunitné centrum) létrejötte is segíti az egyes események színessé tételét, mivel a benne dolgozó szociális munkások bekapcsolódnak a gyülekezet által meghirdetett események megszervezésébe. A központ a régi parókia épületében kapott helyet. A programokat a helyi lelkész, André János felügyeli.

Vígtelke

Közös projektként indult a Szalóci Heks-el a Vígtelkei, amely játszóházakat tervezett, de a távolról bejáró, kolóniai gyerekeket nehezen sikerült rendszeres alkalmakhoz szoktatni, így a helyi gyülekezet vezetői úgy döntöttek, havi rendszerességű családi napokat fognak tartani, az idősebb generációk érdeklődésének felkeltése illetve a bizalmi viszony kiépítése miatt. A későbbi tervek között szerepel a kolóniaiak számára az alapvető higiéniai igények betöltésének bebiztosítása a Kálvin Házban, azaz mosókonyha, fürdőszoba létrehozása. Vígtelkén egy szociális munkás és két cigány asszony is segíti a programok  szervezését, megvalósítását.

Nagygéres

Kása Melinda lelkésznő karolta fel a nagygéresi cigány gyermekeket, szintén a HEKS támogatásának jóvoltából. A templom és parókiakertben található épület felújításával lehetőség nyílik színjátszó csoport és varroda indítására, valamint ez ad helyet a hittanóráknak és egyéb ünnepekhez kötött összejövetelek megtartására.

Csata

A csatai helyszínünk abban különleges, hogy az ott élő Babindák István és családja által majd 20 éve megalapított Romane Jíle cigány szervezet és Romano Kher cigányház ad otthont a missziós munkának. Aktív és sokszínű szolgatársakra találtunk bennük, akik lassan egy éve betagozódtak az oroszkai református gyülekezetbe. A csatai cigányházban dolgozók kerestek meg azzal, hogy nincs náluk evangélium-hirdetés, és szeretnék, ha lenne. Sokszínűségük közé tartozik a cigány népismeret tanítása, a szavalóverseny, a Nemzetközi Roma nap megünneplése és a Holokauszt megemlékezés, valamint a „csodakertjük” is. Az itteni missziós munkát Bohák Ildikó diakónus és Tóth Árpád lelkész vállalták fel.

Rimapálfala

Pálfalán egy pünkösdi szabadkeresztyén gyülekezetből kivált házaspár szolgálatkészsége indította el a missziós munkát a helyi lelkész, Bihari Richárd felügyelete alatt. A polgármester támogató hozzáállása jóvoltából a közeljövőben átalakításra kerül a kultúrház egyik raktárhelysége, amely a későbbiekben a missziós bibliaórák, és egyéb programok helyszínéül szolgál majd.

Udvard

A helyi missziós munkát házi bibliaórák keretein belül végeztük 2010 és 2013 között. A szolgálatnak helyszínt Munka Mária biztosított, családi házában. Az első magvetést itt boldog emlékű Uwe Martin Schmidt végezte előttünk. A heti rendszerességű bibliaórákat Szeretethidak, ünnepvárók, táborok színesítették. A helyi szolgálat sajnos részünkről elhalt.

Harcsás és Karcsai út

A Komárom és Dunaszerdahely mellett mesterségesen létrehozott cigány telepeket havi rendszersséggel látogattuk, ünnepvárók, gyermeknapok formájában, azonban a helyi gyülekezet csekély bekapcsolódása miatt sajnos a ritkuló kiszállások rávilágítottak, hogy az effektív szolgálathoz nagyobb kapacitásra volna szükség. Ezeken a helyeken részünkről már nem folyik missziós szolgálat.

Missio Reformata n.o.
Hlavné nám. 42/23
979 01 Rimavská Sobota

refcm.sk@gmail.com
+421 918 195 713

MISSIO REFORMATA N.O.
ČSOB, a.s., Hlavné nám. 15                                  979 01 Rimavská Sobota

IBAN: SK90 7500 0000 0040 2995 4121
SWIFT: CEKOSKBX