Felvidéki Református Cigánymisszió
Slider

Egyházunk, elhívásához méltóan szeretné a missziós parancsból kapott küldetését teljesíteni. Az evangélium cigány nép felé való hirdetése nem csupán lehetőségünk, de kötelességünk is. Küldetésünk új, missziós látás plántálása a magyar református gyülekezetekbe, illetve a cigány nép Krisztushoz vezetése.

Missziós meggyőződésünkhöz mérten igyekszünk minél több helyszínen, minél rugalmasabban, színes formában megjelentetni az emberek életében Atyánk gondviselő szeretetét, Krisztusunk szabadító örömhírét és a Szentlélek újjáteremtő erejét.

Egyházunk, elhívásához méltóan szeretné a missziós parancsból kapott küldetését teljesíteni. Az evangélium cigány nép felé való hirdetése nem csupán lehetőségünk, de kötelességünk is. Küldetésünk új, missziós látás plántálása a magyar református gyülekezetekbe, illetve a cigány nép Krisztushoz vezetése.

Missziós meggyőződésünkhöz mérten igyekszünk minél több helyszínen, minél rugalmasabban, színes formában megjelentetni az emberek életében Atyánk gondviselő szeretetét, Krisztusunk szabadító örömhírét és a Szentlélek újjáteremtő erejét.

Mindenhol ott lenni...

Egyre több községben sikerül evangelizációt, bibliaórákat, táborokat szerveznünk, amihez szeretettel várjuk a munkáskezeket, szolgatársakat, és kérjük az imádságos szíveket, mert „az aratni való sok…” Munkatársaink között vannak segédlelkészek, hitoktatók, pedagógusok, lelkes önkéntesek, és keressük a kapcsolatot a cigányságot képviselő vezetőkkel. Szoros kapcsolatot ápolunk a MRE-ban folyó cigánymisszió munkatársaival.

Egy nagyobb ernyő alatt...

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház cigánymissziójában szolgálók a 2012-es évben váltak szervezett munkacsoporttá. Egyházunk létre hozta a Református Cigánymisszió – Reformovaná cigánska misia n.o.-t is mely szervezet az anyagiak bebiztosítását hivatott szolgálni. 2016 júniusától a református cigánymisszió egy nagyobb ernyőszervezet, a Missio Reformata n.o. alá tartozik a diakóniával és börtönmisszióval karöltve.

Mindenhol ott lenni...

Egyre több községben sikerül evangelizációt, bibliaórákat, táborokat szerveznünk, amihez szeretettel várjuk a munkáskezeket, szolgatársakat, és kérjük az imádságos szíveket, mert „az aratni való sok…” Munkatársaink között vannak segédlelkészek, hitoktatók, pedagógusok, lelkes önkéntesek, és keressük a kapcsolatot a cigányságot képviselő vezetőkkel. Szoros kapcsolatot ápolunk a MRE-ban folyó cigánymisszió munkatársaival.

Egy nagyobb ernyő alatt...

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház cigánymissziójában szolgálók a 2012-es évben váltak szervezett munkacsoporttá. Egyházunk létre hozta a Református Cigánymisszió – Reformovaná cigánska misia n.o.-t is mely szervezet az anyagiak bebiztosítását hivatott szolgálni. 2016 júniusától a református cigánymisszió egy nagyobb ernyőszervezet, a Missio Reformata n.o. alá tartozik a diakóniával és börtönmisszióval karöltve.

A cigánymisszió referense

Tóth Zsuzsanna vagyok, Felsővályból a Rimaszombati járásból származom. Óvónőképző szakközépiskola után az egyetemet Komáromban végeztem, magyar nyelv és irodalom, és katechetika szakon. Ez után hitoktatás mellett elvégeztem a teológiai kar doktori iskoláját a gyakorlati teológiai tanszéken.

A missziós szolgálatomat önkéntesként kezdtem. Egyházunk alkalmazásában lassan 4 éve vagyok a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház cigánymissziós referense. Az Úrnak hála egyre több helyen nyílnak meg az emberek a szolgálat, a befogadás felé, a másik oldalról pedig az Isten igéje iránt.

Mivel a missziós szolgálat két irányba hat, szeretném elmondani röviden, nekem mit adott és ad: Örülök, hogy egyre több a munkatárs, az önkéntes, mert együtt használ bennünket a Lélek Isten országa építésében. Urunk kegyelméből már 8. éve szolgálok, de „Most kezdem igazán megérteni, hogy nem személyválogató az Isten, hanem minden nép között kedves előtte, aki féli őt.” (ApCsel 10,34b-35)

Minden az első lépéssel kezdődik. Krisztus nem hidakat épít, hanem falakat dönt le: a félelem, az előítélet falait, s épít helyette szeretet-köteléket. Sosem gondoltam, hogy cigányokkal fogok együtt sírni, nevetni, imádkozni, énekelni, étkezni. Csak oda kell menni egy igével, egy Bibliával, egy jó szóval, énekkel. Aki nem tud, azt kérem, imádkozzon azokért, akik megtették az első lépést.

A cigánymisszió referense

Tóth Zsuzsanna vagyok, Felsővályból a Rimaszombati járásból származom. Óvónőképző szakközépiskola után az egyetemet Komáromban végeztem, magyar nyelv és irodalom, és katechetika szakon. Ez után hitoktatás mellett elvégeztem a teológiai kar doktori iskoláját a gyakorlati teológiai tanszéken.

A missziós szolgálatomat önkéntesként kezdtem. Egyházunk alkalmazásában lassan 4 éve vagyok a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház cigánymissziós referense. Az Úrnak hála egyre több helyen nyílnak meg az emberek a szolgálat, a befogadás felé, a másik oldalról pedig az Isten igéje iránt.

Mivel a missziós szolgálat két irányba hat, szeretném elmondani röviden, nekem mit adott és ad: Örülök, hogy egyre több a munkatárs, az önkéntes, mert együtt használ bennünket a Lélek Isten országa építésében. Urunk kegyelméből már 8. éve szolgálok, de „Most kezdem igazán megérteni, hogy nem személyválogató az Isten, hanem minden nép között kedves előtte, aki féli őt.” (ApCsel 10,34b-35)

Minden az első lépéssel kezdődik. Krisztus nem hidakat épít, hanem falakat dönt le: a félelem, az előítélet falait, s épít helyette szeretet-köteléket. Sosem gondoltam, hogy cigányokkal fogok együtt sírni, nevetni, imádkozni, énekelni, étkezni. Csak oda kell menni egy igével, egy Bibliával, egy jó szóval, énekkel. Aki nem tud, azt kérem, imádkozzon azokért, akik megtették az első lépést.

Támogatóink

A Svájci Protestáns Egyházak Segélyszervezete három éves kifutási idővel nyújt pályázati lehetőséget a SZRKE gyülekezetei részére, hátrányos helyezetű gyermekek számára. A pályázat felhasználható közösségépítő, képességfejlesztő, felzárkóztató programokra, úgy mint a tanoda, biztos kezdet házak, baba-mama programok, valamint szabadidős elfoglaltság, sport, hangszeres tevékenységek lebonyolítására.

Missio Reformata n.o.
Hlavné nám. 42/23
979 01 Rimavská Sobota

refcm.sk@gmail.com
+421 918 195 713

MISSIO REFORMATA N.O.
ČSOB, a.s., Hlavné nám. 15                                  979 01 Rimavská Sobota

IBAN: SK90 7500 0000 0040 2995 4121
SWIFT: CEKOSKBX