Programy
Slider

Misijné programy

V Svätom Petri prebiehajú pod vedením Inci Csonka a Zsolta Mórocza. Zsolt sprevádza piesne hrou na gitaru. Inci učí pre najmenších biblické príbehy hravou formou. Učia deti modliť sa a rozprávať zlaté výroky a porekadlá.

V Šimonovciach sa každý týždeň stretáva v Misijnom dome 10-14 mladých ľudí. Lekcie vedie Zsuzska Tóth, príležitosti spestruje premietaním filmov a zážitkovými pedagogickými hrami. Deťom sa venuje Rózsika Ruszó. Vedie remeselnícke workshopy a nacvičuje s deťmi vianočné predstavenie.

Ide o hudobné evanjelizácie so Svedectvom, čítaním božieho slova, krátkym vysvetlením, podľa možností 1-2-krát ročne na každom mieste. Väčšinou tu pozývajú mládežnícke kapely ako napr. mládežnícka kapela zo Slavca.

Naše mládežnícke tábory sú určené pre dospievajúcu mládež, ktorá už prerástla vekovú hranicu pre detské tábory. Pre nich tento tábor znamená bod stretnutia, ktorý ich spája, pretože je organizovaný s celoštátnou pôsobnosťou, zvyčajne sa ho zúčastňuje 4-6 mladých ľudí z každej lokality, a je pre nás veľkým potešením, že sa tento tábor postupne rozširuje.

Cursillo je veľmi intenzívny kresťanský kurz, ktorý je jednorazovou udalosťou v živote. Spája generácie a národy, niekoľkí z nás sa ho už zúčastnili. Túto príležitosť navštevujú niektorí naši členovia priebežne, hlavne tí ktorí sú pripravení ponoriť sa ešte hlbšie do poznávania Boha a Jeho Slova.

Misijné programy

V Svätom Petri prebiehajú pod vedením Inci Csonka a Zsolta Mórocza. Zsolt sprevádza piesne hrou na gitaru. Inci učí pre najmenších biblické príbehy hravou formou. Učia deti modliť sa a rozprávať zlaté výroky a porekadlá.

V Šimonovciach sa každý týždeň stretáva v Misijnom dome 10-14 mladých ľudí. Lekcie vedie Zsuzska Tóth, príležitosti spestruje premietaním filmov a zážitkovými pedagogickými hrami. Deťom sa venuje Rózsika Ruszó. Vedie remeselnícke workshopy a nacvičuje s deťmi vianočné predstavenie.

Ide o hudobné evanjelizácie so Svedectvom, čítaním božieho slova, krátkym vysvetlením, podľa možností 1-2-krát ročne na každom mieste. Väčšinou tu pozývajú mládežnícke kapely ako napr. mládežnícka kapela zo Slavca.

Naše detské tábory sú na mnohých miestach spojené s miestnymi cirkevnými tábormi. Kde to nie je možné, tam organizujeme pre deti samostatné tábory. Boli sme už v Jelke spolu s väzenskou misiou, ale aj v Novej Osade pri Komárne na ranči Holdas, a tiež v Dolnom Štáli. V našich táboroch zvyčajne používame jednoduchšiu verziu táborových plánov podporovaných holandskou nadáciou KOEN.

Naše mládežnícke tábory sú určené pre dospievajúcu mládež, ktorá už prerástla vekovú hranicu pre detské tábory. Pre nich tento tábor znamená bod stretnutia, ktorý ich spája, pretože je organizovaný s celoštátnou pôsobnosťou, zvyčajne sa ho zúčastňuje 4-6 mladých ľudí z každej lokality, a je pre nás veľkým potešením, že sa tento tábor postupne rozširuje.

Cursillo je veľmi intenzívny kresťanský kurz, ktorý je jednorazovou udalosťou v živote. Spája generácie a národy, niekoľkí z nás sa ho už zúčastnili. Túto príležitosť navštevujú niektorí naši členovia priebežne, hlavne tí ktorí sú pripravení ponoriť sa ešte hlbšie do poznávania Boha a Jeho Slova.

Spoločenské a voľnočasové aktivity

Kurz hry na gitaru vedie farár z Veľkého Blhu, László Gebe. Je potešením, že rómsku misiu zahájil aj v Tomášovciach.

Koná sa raz mesačne pod vedením žien z Veľkého Blhu. Program beží aj v Čate pod názvom „zlatá vareška“, kde sa varia tradičné cigánske jedlá, ale zvyknú pripraviť aj talianske alebo maďarské jedlá a koláče.

Konajú sa na väčšine lokalít, v závislosti od počasia, vo voľnej prírode. Treba vyzdvihnúť športové dni v Slavci, kde sa zmobilizuje celá dedina a pozývajú aj hosťujúce tímy.

Tieto príležitosti sú dôležitou súčasťou cirkevného roka a sú nevyhnutné rovnako ako náboženská výchova alebo biblické lekcie. Remeselnícke workshopy zvyčajne organizujeme pri príležitosti veľkých sviatkov, kedy radi privítame nielen deti rómskeho pôvodu.

Minulý rok sme navrhli tému Noemova archa, ktorá mala obrovský veľký úspech. Tento rok sa snažíme zapojiť do výtvarnej súťaže vyhlásenej diakoniou, na výber obrázkov do pripravovaného kalendára.

Spoločenské a voľnočasové aktivity

Kurz hry na gitaru vedie farár z Veľkého Blhu, László Gebe. Je potešením, že rómsku misiu zahájil aj v Tomášovciach.

Koná sa raz mesačne pod vedením žien z Veľkého Blhu. Program beží aj v Čate pod názvom „zlatá vareška“, kde sa varia tradičné cigánske jedlá, ale zvyknú pripraviť aj talianske alebo maďarské jedlá a koláče.

Konajú sa na väčšine lokalít, v závislosti od počasia, vo voľnej prírode. Treba vyzdvihnúť športové dni v Slavci, kde sa zmobilizuje celá dedina a pozývajú aj hosťujúce tímy.

Minulý rok sme navrhli tému Noemova archa, ktorá mala obrovský veľký úspech. Tento rok sa snažíme zapojiť do výtvarnej súťaže vyhlásenej diakoniou, na výber obrázkov do pripravovaného kalendára.

Programy na posilnenie identity

Tieto prednášky sme prezentovali v druhom mládežníckom tábore a tábore pre dospelých usporiadanom v roku 2017, a chceli by sme ich organizovať mesačne vo všetkých misijných miestach. Tieto podujatia poskytujú vhodnú príležitosť pre tých mladých ľudí rómskeho pôvodu, ktorí nepoznajú rómske etnické skupiny, rómsku históriu, literatúru, známe uznávané osobnosti, na ktoré môžu byť právom hrdí.

V Čate tradične organizujú takéto recitačné súťaže už dlhé roky, čo by mohlo byť dobrým príkladom pre ostatné regióny.

Súbory pôsobia vo Veľkom Horeši a v Čate vo forme recitačného kolektívu, literárneho predstavenia, alebo neštudovania divadelnej hry.

Pre tieto príležitosti poskytuje priestor tiež „pestrofarebná“ Čata, pretože nie je jedno, kto predvádza tanečné kroky a pohyby počas výučby. Malý tím máva aj vystúpenia.

Výročie Rómskeho holokaustu (2. august) si v Čate pravidelne uctia kvalitnou spomienkovou slávnosťou, kedy spomínajú na tých, ktorí boli nútení strpieť rómsky holokaust „porajmos”.

Medzinárodný deň Rómov (8. apríl) sa slávi každý rok. Zúčastnili sme sa už aj napr. celonárodného dňa modlitieb organizovaného misijným úradom MRE (Maďarská reformovaná cirkev) v Káposztásmegyeri.

Programy na posilnenie identity

Tieto prednášky sme prezentovali v druhom mládežníckom tábore a tábore pre dospelých usporiadanom v roku 2017, a chceli by sme ich organizovať mesačne vo všetkých misijných miestach. Tieto podujatia poskytujú vhodnú príležitosť pre tých mladých ľudí rómskeho pôvodu, ktorí nepoznajú rómske etnické skupiny, rómsku históriu, literatúru, známe uznávané osobnosti, na ktoré môžu byť právom hrdí.

V Čate tradične organizujú takéto recitačné súťaže už dlhé roky, čo by mohlo byť dobrým príkladom pre ostatné regióny.

Súbory pôsobia vo Veľkom Horeši a v Čate vo forme recitačného kolektívu, literárneho predstavenia, alebo neštudovania divadelnej hry.

Pre tieto príležitosti poskytuje priestor tiež „pestrofarebná“ Čata, pretože nie je jedno, kto predvádza tanečné kroky a pohyby počas výučby. Malý tím máva aj vystúpenia.

Výročie Rómskeho holokaustu (2. august) si v Čate pravidelne uctia kvalitnou spomienkovou slávnosťou, kedy spomínajú na tých, ktorí boli nútení strpieť rómsky holokaust „porajmos”.

Medzinárodný deň Rómov (8. apríl) sa slávi každý rok. Zúčastnili sme sa už aj napr. celonárodného dňa modlitieb organizovaného misijným úradom MRE (Maďarská reformovaná cirkev) v Káposztásmegyeri.

Pre spolupracovníkov

Našich dobrovoľníkov sa v rámci rómskej misie snažíme čo najviac vzdelávať, či už v oblasti misiológie alebo romológie. Na takéto podujatia ponúka vynikajúci priestor konferencia, ktorú každoročne organizuje Misijná kancelária Maďarskej reformovanej cirkvi v obci Berekfürdő.

Ďalšie vzdelávanie pre farárov, pedagógov a ďalších dobrovoľníkov slúžiacich v jednotlivých cirkevných zboroch organizujeme aj my. Vo vzdelávaní sú zahrnuté prednášky pozvaných prednášateľov, workshopy, aj diskusie o praktických otázkach. Okrem toho aj v Maďarsku organizujú každý rok minimálne 2 ďalšie užitočné školenia, na ktoré sme vždy pozvaní. Všetky tieto príležitosti sú pre dobrovoľníkov bezplatné.

Pre spolupracovníkov

Našich dobrovoľníkov sa v rámci rómskej misie snažíme čo najviac vzdelávať, či už v oblasti misiológie alebo romológie. Na takéto podujatia ponúka vynikajúci priestor konferencia, ktorú každoročne organizuje Misijná kancelária Maďarskej reformovanej cirkvi v obci Berekfürdő.

Ďalšie vzdelávanie pre farárov, pedagógov a ďalších dobrovoľníkov slúžiacich v jednotlivých cirkevných zboroch organizujeme aj my. Vo vzdelávaní sú zahrnuté prednášky pozvaných prednášateľov, workshopy, aj diskusie o praktických otázkach. Okrem toho aj v Maďarsku organizujú každý rok minimálne 2 ďalšie užitočné školenia, na ktoré sme vždy pozvaní. Všetky tieto príležitosti sú pre dobrovoľníkov bezplatné.

Missio Reformata n.o.
Hlavné nám. 42/23
979 01 Rimavská Sobota

refcm.sk@gmail.com
+421 918 195 713

MISSIO REFORMATA N.O.
ČSOB, a.s., Hlavné nám. 15                                  979 01 Rimavská Sobota

IBAN: SK90 7500 0000 0040 2995 4121
SWIFT: CEKOSKBX